Ki volt Szent Lőrinc?

szent lőrincNévadónk Szent Lőrinc vértanú, a vendéglősök, fogadósok, szakácsok védőszentje, akinek nevét mind a hazai, mind a nemzetközi szakma ismeri és tiszteli.

Egyházi háttér: Karthagói Ciprián 80. levelében említi, hogy 258. augusztus 6–án a császár kivégeztette Sixtus pápát akkor egyik archidiakónusát Lőrincnek nevezték. Ő néhány nappal a pápa után szenvedett ugyanúgy vértanúhalált (vasrostélyon megégették).

Révai Nagy Lexikoná-ban ezt olvashatjuk:

„Szent Lőrinc szerpap, vértanú, a római hét szerpap feje, meghalt 258. augusztus 10-én, 3 nappal atyai barátja, II. Sixtus pápa halála után. Miután a tőle követelt egyházi kincsek helyett a szegényeket vezette a kormányzó elé, ez őt izzó vasrostélyon tűzhalálra ítélte. Sírja fölé Nagy Konstantin császár fényes templomot építtetett, ez a Szt. Lőrincnek a falakon levő bazilikája. Emléknapja augusztus 10.

Szent Lőrinc legendája:

Patrónus: Spanyolország nemzeti szentje. A tisztítótűzben szenvedő lelkek, tanulók, diákok, szegények, gondnokok, könyvtárosok, minden tűzzel kapcsolatos egyén sörfőző, üvegfúvó, szakácsok, cukrászok, fogadósok védőszentje.

Néphit: A rákövetkező ősszel kapcsolatban időjárási fordulónap. Ezen a napon fáradoznak azért, hogy a növényeket megóvják a tűztől. Az augusztusi csillaghullást „Lőrinc könnyeinek” is nevezik, mert maga az ég sírt vértanúsága miatt. A napi gyógyászatban létezik így Lőrinc-áldás a tűz és égési sérülések elkerülésére.

Jelkép: Kereszt, könyv, nyitott szekrény evangéliumokkal, rostély, pálma, pénztárca, főzőedény.

Egri SZC Logo

Egri Szakképzési Centrum
Fábri Eufrozina
főigazgató