Felnőttoktatási tájékoztató jelentkezési laphoz

 1. Ha a tanuló gimnázium és szakképző iskola esetén a huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. (Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, az életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani)
 2. A felnőttoktatás nappali munkarend szerinti formájába az életkora alapján az a tanuló csatlakozhat be, aki már betöltötte a 17. életévét, de még nem múlt el 25 éves, míg a felnőttoktatás esti munkarend szerinti formájába a 17. életévétől bárki becsatlakozhat életkori korlátozás nélkül.
 3. A felnőttoktatás iskolarendszerű oktatás, a tanítás megkezdése és befejezése a tanév rendjének megfelelően történhet az alábbiak szerint:
  • Normál esetben a tanév szeptember első hetében kezdődik, és június közepéig tart
  • Keresztféléves indulás esetén február első hetében kezdődik, és december közepéig tart
  • A szakképzések többsége 2 tanéves, de vannak 1 tanéves, sőt 0,5 tanéves képzések is.
 4. Az Egri Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma nappali és esti munkarend szerint szervez felnőttoktatást
 5. Nappali munkarend szerint a tanítási órák (32-35 óra/hét) délelőttönként zajlanak, munkavállalás mellett ez az oktatási forma nem megvalósítható. Azok vehetik igénybe, akik még nem töltötték be a 25. életévüket és a már megszerzett szakmai végzettség mellé két év alatt érettségi vizsgát is szeretnének szerezni. A képzésbe történő becsatlakozás elengedhetetlen követelménye a szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány bemutatása, ami az érettségi vizsga ötödik, választható tárgyát is helyettesíti.
 6. Az esti munkarend szerinti oktatásra munka mellett is lehet járni. Heti 18 tanítási órán kell részt venni, ami előreláthatóan hetente 3 délután 15:00 és 19:30 között. A tanítási órák jelentős része gyakorlati óra, ami az iskolánk által biztosított gyakorlati képzőhelyen teljesíthető. Amennyiben a tanuló iskolarendszerben egynél több szakképesítést még nem szerzett, a képzés ingyenes. (A felnőttképzésben fizetős tanfolyamokon megszerzett szakképesítések ebből a szempontból nem számítanak)
 7. A felnőttoktatásban, az esti tagozaton is, diákigazolvány igényelhető, ami a nappali rendszerű diákigazolványokhoz hasonló kedvezményeket biztosít.
Egri SZC Logo

Egri Szakképzési Centrum
Fábri Eufrozina
főigazgató