HEFOP 2005/3.1.3

A Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A HEFOP/2005/3.1.3. ”Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra„ című pályázat nyertese.

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) szlogenjével is kifejezi: minden ember érték. Minél értékesebbek az emberek, annál értékesebb a nemzet - csak ez az érték képes növelni a közösség szellemi és vagyoni gazdagságát. Ettől az értéktől függ minden egyes ember és egyben a közösség boldogulása is. Az emberek értékének növelésével sikeresebbé tehető a közös jövő.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, melyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap, amelynek egyik fontos célkitűzése, hogy csökkentse a tagországokban a munkanélküliséget.

A HEFOP az Európai Unió és a magyar állam közös finanszírozásával a munkaerő fejlesztését és a foglalkoztathatóság növelését célozza.

A 2004-2006-os Nemzeti Fejlesztési Terv öt operatív programja közül a legnagyobb költségvetéssel rendelkező HEFOP pályázatok és központi beruházások útján csökkenti a munkanélküliek számát.

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program stratégiai céljai:

  • a foglalkoztatási szint emelése,
  • a munkaerő versenyképességének javítása a munkaerő-piaci igényeknek megfelel képzettség biztosításával, valamint
  • a társadalmi beilleszkedés elősegítése.

A HEFOP céljai 750 millió eurós támogatással valósulhatnak meg.

  • Ennek forrásai:
  • Európai Szociális Alap (ESZA): 386 millió euró
  • Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): 177 millió euró
  • Hazai - főként költségvetési - forrás: 187 millió euró
Egri SZC Logo

Egri Szakképzési Centrum
Fábri Eufrozina
főigazgató