Aktuális információk

Pótfelvételi a 2017/2018-as tanévre!

Intézmény adatai:

Intézményi
OM azonosító:
203035
Cím: Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 95/A.
Telefon: +36 (36) 536-060
Web: www.szent-lorinc.hu
E-mail: szentlorinc@szent-lorinc.hu
Főigazgató neve: Fábri Eufrozina
Tagintézmény neve: Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Tagintézmény-vezető: Bóta Katalin Judit

Kedves Pótfelvételizők!

A 2017/2018. tanévre az Egri SZC Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma az alábbi lehetőségeket kínálja a számotokra

A képzés szintjei:
- ágazati szakgimnáziumi képzés a 9-12. évfolyamon és erre épülő egyéves szakképzés;

I. SZAKGIMNÁZIUM (4+1 év)

8001 Szakgimnázium (4+1 év) VENDÉGLÁTÓIPAR ágazat

9-12. évfolyam általános közismereti képzés (választható idegen nyelv angol vagy német) mellett vendéglátó szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 12. évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti tantárgyból, valamint vendéglátóipar szakmai ismeretek tárgykörből. Az érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra az adott szakterületen, egy további tanév sikeres teljesítése után vendéglátásszervező végzettség megszerzésére, valamint az érettségi vizsga keretében megszerezhető a Pincér szakma. A szakgimnáziumban a 10. és 11. évfolyamot követően nyári összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a szakképzési kerettantervben meghatározott időkeretben.

8005 Szakgimnázium (4+1 év) KERESKEDELEM ágazat

9-12. évfolyam általános közismereti képzés (választható idegen nyelv angol vagy német) mellett kereskedelem szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 12. évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti tantárgyból, valamint kereskedelmi ismeretek tárgykörből. Az érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra az adott szakterületen, egy további tanév sikeres teljesítése után kereskedő végzettség megszerzésére van lehetőség, valamint az érettségi vizsga keretében megszerezhető végzettség az eladó. A szakgimnáziumban 10. és 11. évfolyamot követően nyári összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a szakképzési kerettantervben meghatározott időkeretben.

Pótfelvételi eljárás összetevői:

  • jelentkezési lap kitöltése, beküldése az intézménybe
  • jegyek és férőhelyek függvényében a beérkező pótfelvételi jelentkezések elbírálása, legkésőbb 2017. május 31-ig
  • egészségügyi alkalmassági vizsgálat az iskolaorvos által megadott időben. (Az iskolaorvos azt vizsgálja, hogy az ágazati szakközépiskolai képzésbe és szakképzésbe bekapcsolódni kívánó tanuló testi adottságai és pszichikai állapota alapján képes-e önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység gyakorlására, a szakmai vizsgára való felkészülésre.)

A felvételi jelentkezési lapok kitöltésekor kérjük a felvételi pontok számításához az 5-6-7-8. osztály kért osztályzatainak megadását! Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (maximum 100 pont).

Azon tanulók számára is van továbbtanulásra lehetőség, akik a Nemzeti Köznevelésről szóló módosított 2011. évi CXC. törvény 4. § (25) szerint egyéb pszichés fejlődési zavarral:

  • súlyos tanulási zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, az iskolai készségek kevert zavara)
  • súlyos figyelem zavar
  • súlyos magatartás - szabályozási zavar

valamint az Nkt. 4.§ (13) ab pontja értelmében beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek.

A különleges bánásmódot igénylő tanulók Nkt.-t módosított 2012. évi CXXIV. tv. 17 § értelmében, amennyiben szakértői szakvélemény alátámasztja, illetve amennyiben a szakmai vizsgakövetelményekkel összhangban áll, tantárgyi mentességgel élhetnek.

Kérjük a jelentkező tanulókat felvételi jelentkezési lapjaival együtt a tanulási képességet vizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleményét is jutassák el számunkra.

A jelentkezési lapok beadási határideje: 2017. május 18.
Jelentkezési lap letöltése: ITT

A felvételi kérelmek elbírálása az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján, illetve az üres férőhelyek függvényében történik!

A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai tanulmányi eredmények összesített pontszáma alapján történik.

A beiskolázással kapcsolatosan Palencsárné Kasza Marianna szakmai igazgatóhelyettes a 36/536-065-ös telefonszámon ad felvilágosítást.

Bóta Katalin Judit
tagintézmény-vezető


Iskolánk élelmezésvezető tanfolyamot indít!


Jelentkezési lap letölthető: ITT


Az ideiglenes felvételi sorrendet megtekinthetik a felvételi menüpont, felvételi sorrend almenüpontja alatt, vagy közvetlenül IDE kattintva!


Az Egri Szakképzési Centrum reklámfilmje

Egri SZC Logo

Egri Szakképzési Centrum
Fábri Eufrozina
főigazgató