Tisztelt Látogatóink! Kedves Diákok, kedves Szülők!

Örömömre szolgál, hogy a megújult honlapunkon köszönthetek minden kedves érdeklődőt!

Az újratervezett honlapunkkal azt szeretnénk elérni, hogy az ide látogató vendégünk a legszélesebb körben informálódhasson iskolánk életéről, az itt folyó szakmai és nevelési-oktatói munkáról. Számunkra fontos olyan tájékoztatást nyújtani Önöknek, ami valós képet közvetít, bemutatva:

  • Az itteni diákéletet,
  • A tanulás színtereit és szintjeit,
  • A képzési formákat, a jelentkezés és részvétel feltételeit
  • A gyakorlati képzés korszerű formáit, megmutatva a csúcstechnológia jelenlétét képzéseinkben,
  • A szabadidős kulturális és sportolási lehetőségeket,
  • Az iskolánkban zajló versenyszemléletet, a versenyeken elért eredményeinket stb.

Iskolánk bemutatkozó kisfilmje

„Professzionális szakképzés a minőség iskolájában”

HONNAN - HOVÁ JUTOTTUNK?

Iskolánk ebben a tanévben már 15 éves múltra tekinthet vissza! Ez egyben öröm, de másrészt nagy felelősséget is jelent, hiszen a szakképzés területén iskolánkat az országban az egyik legjobb szakképző intézményként tartják számon. A nálunk folyó szakmai munkára odafigyelnek itthon és külföldön egyaránt. A Szent Lőrinc Szakközépiskola „etalon”.

Ezt bizonyítja, hogy a nálunk megszerzett tudás, az iskolánk által kibocsájtott bizonyítvány munkára váltható itthon és külföldön. Szívesen alkalmazzák a nálunk végzett diákokat a munkaadók, mert jól tudják, - aki a „Szent Lőrinc”-ben tanult, - azonnal szakemberként állítható munkába. Tudják, hogy ez az az Iskola, ahol a gyakorlatorientált képzéssel a mindennapok - mindennapi feladataira alkalmas szakembereket képeznek, úgy az alapszakmákban, mint a közép - és a felsőfokú szakképesítést igénylő munkakörökben egyaránt.

Ebből ered az Iskolánk képzései iránt megnyilvánuló nagyfokú érdeklődés, ezért szeretnek idejárni a diákok, s mindezért tudunk tartást adni a szakma iránt elkötelezett fiataloknak és az iskolánk felnőttképzésében résztvevő hallgatóinak is.

15 évesek lettünk, amire sokan azt mondhatják, hogy ez nem túlzottan nagy idő, de valójában iskolánk életében ez már egy jelentős mérföldkő, ami arra sarkall bennünket, hogy visszatekintsünk:

1996. Az alapítás éve, 75 tanulóval és közel 100 felnőtt hallgatóval kezdtük meg az első tanévet albérletben, a Deák Ferenc Általános Iskolában, a vendéglátó-idegenforgalmi szakmacsoportban.

1997. Új helyet kellett keresnünk, mert a tanulók létszáma 240 főre emelkedett, ezért a Dobó téri Kollégiumban és az Egri ÁFÉSZ-nél béreltünk termeket. Megnyitottuk az első tanéttermünket a Hadnagy utcában, ahol beindultak a pincér, a szakács és a cukrász gyakorlatok.

1998. Végzett az első vendéglátó technikus osztályunk kiváló eredménnyel. Az új tanévben már feszegettük a falakat, a nappalis tanulók létszáma meghaladta a 360 főt, ezért új iskolaépület után kellett néznünk. Beindult a Világbanki program, melynek keretében elkezdődött a kereskedelem-marketing szakmacsoportos képzés. Iskolazászló szentelés a Ferenceseknél.

1999. Szakmunkásvizsgát tett az első végzős szakács-pincér- cukrász osztályunk, és kifutottak a második vendéglátó technikusaink is. Az új tanévben már új helyen, a Rákóczi úti épületben kezdtük meg a tanítást, és beindult az idegenforgalmi technikus képzés is. Ez év áprilisában megnyitottuk az azóta is kiváló minőségben működő tancukrászatunkat a Hadnagy úti szolgáltatóházban. Az iskola tanulói létszáma nappali tagozaton 500, és az esti - felnőtt képzésben több mint 100 fő vett részt.

2000. A dinamikus fejlődés és fejlesztés éve volt, tárgyi eszközeinkben megérkeztek a világbanki programban megpályázott eszközök, ami közel 45 millió Ft-os fejlesztést jelentett. Tanulólétszámunk meghaladta az 600 főt.

2001. A folyamatosan növekvő tanulói létszám (630 fő) igényelte, hogy a bérelt ingatlan másik épületét is teljes egészében átvegyük oktatási célra, s így 1100 m2-rel bővült iskolánk.

2002. 674 tanulóval kezdtük meg a tanévet, kialakítottuk és beindítottuk saját kollégiumunkat 130 férőhellyel, kétcsillagos szállodai minőségben. Ekkor indul az Agria tanéttermünk is, ahol naponta 50-60 diáknak biztosítunk csoportos gyakorlati oktatást. Megnyitjuk második tanéttermünket a Megyeházán.

2003. Az érdeklődés fokozódik iskolánk iránt, egyre jobban elismerik itthon és külföldön az eredményes és magas színvonalú szakmai oktató munkát, az ország minden tájáról érkeznek iskolák, önkormányzatok megnézni a nálunk folyó munkát. Egyre több külföldi Igazgatói delegáció keresi fel iskolánkat, s elismeréssel beszélnek az itteni oktatási gyakorlatról. A tanulók száma 700-ra emelkedik. Az iskolánkban működő olasz kávézót Kávéház-Étteremmé alakítjuk, s ettől kezdve nemcsak a harmadik tanéttermünk született meg, hanem a tanárok, a diákok és a környéken lakók, dolgozók étkezését is biztosítjuk.

2004. Az iskola tetőszerkezetének átépítésével hat új tanterem került kialakításra, ami jelentősen javította az osztályok elhelyezési és oktatási feltételeit. Itt került kialakításra az új, korszerűen felszerelt taniroda. Pályázati támogatások és saját erőforrás felhasználásával két nyelvi labor kiépítése és berendezése valósult meg. A Szarvas téren felújított Tourist Motel tovább bővítette iskolánk tanulóinak extemátusi elhelyezési lehetőségeit.

2005. A Nebuló Tanbolt kialakításával nagyot léptünk előre a kereskedelem-marketing szakmacsoportban tanuló diákjaink szakmai, gyakorlati felkészítésében. Az iskola „B” épületének átépítésével hét új tanterem, könyvtár és étteremi konyha kapcsolódott be az elméleti és gyakorlati oktató nevelő munkába.

2006. A szépségipar területén új képzési profillal bővítettük képzési kínálatunkat. Az Iskola épületében kialakításra került egy, a nemzetközi igényeknek is megfelelő kozmetikai tanszalon, ami a Ligetszépe nevet kapta.

2007. Új tanegységgel bővült a szakképzés. Megnyitottuk a Deák Ferenc úton a Deák Cukrászdát. A nyáron kialakításra került a fodrász tanszalon, ami újabb képzési lehetőséget biztosít a szépségipar területén.

2008. A folyamatos fejlődés eredményeként Eger város, a megye, az Észak-magyarországi Régió meghatározó intézményévé váltunk. Tanulói létszámunk 900-1000 fő között mozog. Felújítottuk a városban méltán népszerű és közkedvelt Szent Lőrinc Cukrászdát.

2009. Képzési kínálatunkban közel 100 szakképesítés szerepel az alapképzéstől a mesterképzésig. Ma már mindenki elfogadja hitvallásunkat, egy jó szakma a siker záloga - a biztos jövő alapja.

2010. Most, már azt mondhatjuk, elértük azt az optimális iskolai létszámot, amit ugyan megtartani szeretnénk, de már nem kívánunk tovább növelni. Továbbra is fontos célunk a minőségi szakképzés fenntartása és folyamatos fejlesztése. Ezért is indítottuk be a Károly Róbert Főiskolával együttműködve a felsőfokú szakképzést. Szeretnénk ott lenni minden olyan szakmai versenyen, ami tanulóink számára komoly kihívást és megmérettetést jelent, hiszen ez egyben az önkontroll szerepét is betölti. Meg kívánjuk őrizni és fokozni az iskolánk iránt megnyilvánuló érdeklődést, s várjuk azokat a fiatalokat, akik elkötelezettek a vendéglátás, az idegenforgalom, a kereskedelem és a szépségipar iránt, vagyis jó szakemberek akarnak lenni, akik itthon és külföldön jól konvertálható tudással válhatnak komoly, családszerető, tehetséges magyar állampolgárrá.

Ezen gondolatok jegyében látogassák meg honlapunk minden területét.

Szívélyes üdvözlettel:

Bóta Katalin Judit
tagintézmény-vezető

Álláslehetőség!

Az Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma gazdasági ügyintéző munkakörbe keres munkatársat. Érdeklődni lehet a +36 (36) 536-064-es telefonszámon.

-->